پروژه ها

ایستگاه T7 ایستگاه بیستم از خط 7 قطار شهری تهران می باشد. این ایستگاه در تقاطع اتوبان چمران و آل احمد(زیر پل گیشا) قرار گرفته است. وضعیت قرار گیری ایستگاه شمالی جنوبی است. در مرکز ایستگاه، تراز روی ریل ...

ایستگاه Q7 شانزدهمین ایستگاه از خط 7 قطار شهری تهران می باشد. این ایستگاه در تقاطع بزرگراه نواب صفوی و خیابان دامپزشکی قرار گرفته است. وضعیت قرار گیری ایستگاه شمالی جنوبی است. در مرکز ایستگاه، تراز روی ریل برابر ...

ایستگاهJ7 دهمین ایستگاه از خط 7 قطار شهری تهران می باشد. این ایستگاه در ضلع شرقی میدان محمدیه و در زیر خیابان مولوی قرار گرفته است. وضعیت قرار گیری ایستگاه تقریباً شرقی غربی است. در مرکز ایستگاه، تراز روی ریل ...

پروژه طراحی سازه و نظارت عالیه ایستگاه متروی B4 از خط 4 متروی تهران به این مهندسین مشاور واگذار گردید . ایستگاه مذکور در خیابان آزادی - ضلع شمالی خیابان استاد معین واقع شده است. کارفرمای پروژه شرکت راه ...

مطالعات مرحله اول و دوم سازه و نظارت عالیه ایستگاه C4 از خط 4 متروی تهران واقع درخیابان آزادی حد فاصل دانشگاه صنعتی شریف و زیرگذر یادگار امام توسط این مشاور به انجام رسید .این ایستگاه به طول 152 متر بوده و روش ...

مطالعات مرحله دوم سازه ایستگاه Z2 از خط 2 متروی تهران واقع در بزرگراه رسالت تقاطع خیابان پروین توسط این مهندسین مشاور انجام گردیده است. این ایستگاه به طول 142 متر شامل 4 بلوک می باشد و به روش ترانشه باز اجرا می ...

228745ایستگاه J4 از خط چهار مترو تهران.jpg
طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه K1 (دروازه دولت) از خط 4 مترو تهران به روش cut&cover با همکاری مدیران شرکت انجام گردیده است. در این پروژه برای حفظ پل دروازه دولت حذف یکی از پایه های پل با اضافه کردن اعضای مورب ...

ایستگاه k1 از خط 4 مترو تهران.jpg
طراحی و نظارت بر اجرای ایستگاه K1 (دروازه دولت) از خط 4 مترو تهران به روش cut&cover با همکاری مدیران شرکت انجام گردیده است. در این پروژه برای حفظ پل دروازه دولت حذف یکی از پایه های پل با اضافه کردن اعضای مورب ...

74347ایستگاه u1  قلهک از خط 1 مترو تهران.jpg
طراحی سازه ایستگاه و سازه نگهبان مربوطه و ایستگاه U1 از خط 1 مترو تهران توسط مدیران و پرسنل شرکت مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس به انجام رسیده است.

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل