پروژه ها

زیرسازی و روسازی راه آهن.jpg
اجرای زیرسازی و روسازی راه آهن اراضی پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به طول 17 کیلومتر به صورت دال بتنی اجرا گردیده است. کارفرمای این طرح سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان و مشاور طراح آن مترا و ...

خرابی واگنهای مولد برق اعزامی با قطارها مشکلات عدیده ای را فراهم می آورد که نداشتن روشنائی، سرمای زمستان و گرمای تابستان موجب نارضایتی مسافرین محترم قطار می گردد. به همین جهت تعمیرات دیزل ها و ژنراتورها بایستی ...

طراحی خطوط راه اهن اسکله های خرمشهر جهت اتصال به شبکه سراسری.jpg
طراحی راه آهن و خطوط جرثقیل های ریلی اسکله های جدید 7-2 بندر خرمشهر توسط این مشاور به انجام رسیده است. همچنین طراحی خطوط شرکت های زیر در ارا ضی پشتیبانی بندر امام خمینی (ره) توسط این مشاور انجام شده است.

طراحی خطوط داخلی گروه ملی صنعتی فولاد ایران-خوزستان.jpg
راه آهن داخلی جدید گروه ملی فولاد ایران توسط مشاور تدبیر ساحل پارس مطالعه و طراحی گردیده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

مطالعه و طراحی احداث و اتصال راه آهن داخلی اراضی پشتیبانی بندر امام خمینی شامل محور های زیر توسط این شرکت به انجام رسیده است و در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکارِ اجرا می باشد. - راه آهن میانی اراضی پشتیبانی ...

نظارت بر اجرای خط آهن انبار بیلت و زیرسازی ریل آهن در انبار بیلت شرکت فولاد خوزستان.jpg
این پروژه شامل احداث خط آهن انبار بیلت به صورت اسلب تراک بتنی و به طول حدود 800 متر در دو طرف می‌باشد که با توجه به اشتباهات موجود در طرح اولیه و عدم امکان اجرای آن، طراحی مسیر جدید توسط نظارت مقیم انجام گردید. ...

طراحی خطوط راه آهن اسکله های شرقی و غربی بندر امام خمینی.jpg
راه آهن ارتباطی اسکله های شرقی و غربی بندر امام خمینی به ایستگاه بندر امام خمینی از راه آهن جمهوری اسلامی توسط این شرکت طراحی گردیده است و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

خط آهن واحدهای صنعتی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی.jpg
این طرح شامل مطالعات مرحله اول و دوم طراحی خطوط راه آهن داخلی شرکت توسعه نیشکر و اتصال به شبکه سراسری و طراحی ایستگاهها و ساختمانهای جنبی مربوط به هر واحد صنعتی می باشد. این خطوط به طول تقریبی 190 کیلومتر طراحی ...

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل