مدیران

731654M. SADEGHIZAD.png
کارشناسی عمران- عمران دانشگاه آزاد اسلامی کاشان- سال 1377 عضو انجمن مهندسی دریایی ایران عضو سازمان نظام مهندسی و ساختمان ایران و دارنده پایه دو محاسبات و نظارت و اجرا عضو انجمن فولاد ...

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل