مدیران

21087M. TAHOUNI.png
کارشناسی ارشد راه و ساختمان دانشگاه تهران- سال 1358 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران رئیس هئیت مدیره در شرکت مهندسین مشاور طازند مدیر بخش مهندسی و ...

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل