مدیران

M.LABIBI.png
کارشناسی عمران- عمران دانشگاه فردوسی مشهد- سال 1367 مهندس پایه یک عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران رئیس هئیت مدیره مهندسین مشاور تدبیر ساحل پارس عضو کانون کارشناسان ...

استخدام
تماس با ما
ارسال فایل