مدیریت طرح و اجرا

تدبیر ساحل پارس

مدیریت طرح و اجرا

 

با تفیض اختیار از طرف کارفرمایان و ایجاد اعتماد متقابل و در جهت صیانت از منافع کارفرمایی، این مشاور به عنوان عامل چهارم در پروژه های عمرانی آماده ارائه خدمات مدیریتی و مهندسی مرتبط می باشد.

برخی از پروژه های مدیریت طرح:
  1. خدمات مدیریت طرح عملیات عمرانی تکمیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال که شامل رسیدگی به موارد حقوقی و اجرایی پیمانکاران شاغل در پروژه، خدمات مدیریت مطالعات طراحی و نظارت عالیه بر روی اجرای پروژه، خدمات نظارت کارگاهی در طول اجرای پروژه، ارزیابی و راهبری فنی کلیه مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد، کمک و همفکری به مدیران کارفرما و ارزیابی پروژه و دستیابی به تصمیمات مطلوب در فرآیند توسعه فیزیکی، اقصتادی و فرهنگی بر اساس چشم انداز توسعه و بازدیدهای مستمر میدانی در مورد نقشه ها با عملیات اجرایی در پروژه های در دست احداث بوده است.
  2. خدمات مدیریت طرح و اجرای پروژه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که شامل برگزاری مسابقه طراحی معماری، مدیریت بر عملکرد کلیه مشاوران، مدیریت بر امور اجرایی پیمانکاران مهندسی، مدیریت بر کلیه هزینه های جاری، شامل حق الزحمه مشاوران و صورت وضعیت پیمانکاران و مدیریت بر انجام تشریفات تحویل موقت و قطعی کلیه پروژه ها و ساماندهی جهت بهره برداری پروژه ها بوده است.
تهران، میدان صادقیه، بلوار فردوس، بعد از خیابان گلستان شمالی، شماره 239، مجتمع آبشار، طبقه دوم
شنبه - پنجشنبه: 8:00-16:00

راه های ارتباطی:
44041165(98)
44051124(98)
44049797(98)

© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شرکت تدبیر ساحل پارس می باشد.